SKREDTUNET

Antall folk som går på topptur vinterstid har økt markant de siste ti årene, og sikkerhet ved utøving av denne sporten har fått stadig større oppmerksomhet. Mange har et sterkt ønske om å lære mer om emnet skred og snø, og med det få et enda større utbytte av sin ferdsel i vinterfjellet. Vi har pakker med overnatting, guiding, kurs, utstyrleie og skredopplæring på ett og samme sted.

Skredtunet inneholder:

  • Et godt utstyrt møterom til turplanlegging og skredteori.
  • Ski og skredutstyr for grupper (ski, skisko, feller, staver, sender/mottaker, spader og søkestenger).
  • Kameratredningspark på tunet med nedgravde sendere for øving til kameratredning.

Formålet med Skredtunets kameraredningspark er å få effektiv trening på reelle situasjoner. Teoridelen holder vi i møterommet på Romsdal Lodge, og den praktiske delen finner sted rett utenfor møterommet i en flombelyst kammeratredningspark. Slik kan vi komprimere innhold og formidling av livsviktig kunnskap for folk som vil ferdes sikkert i fjellet vinterstid.

Velkommen til lærerike dager på Skredtunet!

PROGRAM

Vi arrangerer skredkurs, toppturkurs, isklatrekurs og kameratredningskurs på alle nivå. Det inviteres også til workshops på kveldstid for Romsdalinger og andre kortreiste. Her er kurskalender vinter 21/22